Shure Microphone 101 webinarie - 1 juli 14:00-15:00

Ett entimmes webinarie där det diskuteras rum, spektrumhantering, säkerhetskryptering och jämförelser på några av de trådlösa mikrofonlösningarna som finns tillgängliga från Shure.

Enligt en nyligen genomförd forskningsstudie* hålls 7 av 10 möten virtuellt.
Emellertid är 96% av slutanvändarna som deltar i mötena frustrerade över bristande ljudkvalitet. Att ha kristallklart ljud som enkelt kan distribueras i olika rum är viktigt, särskilt med ökningen av de virtuella möten som sker på distans och ofta med ett stort antal deltagare från olika platser.

I det här 1-timmars webinariet kommer vi att diskutera rumsanvändning, spektrumhantering, säkerhetskryptering och jämföra några av de trådlösa mikrofonlösningarna som finns tillgängliga från Shure. Vi kommer också att ha Q&A i slutet av webinariet och besvara alla frågor du kan ha angående konferens-audio.

 *Illuminas, February 2020, State of Virtual Meetings and the Future of Workforce, A look at how Business and IT Professionals think about Audio, Video and Collaboration 
(https://www.shure.com/en-US/conferencing-meetings/every-voice)