POWERSOFT MEZZO

Åtta nya kompakta förstärkare, med eller utan Dante, 2 eller 4 kanals i två olika effekter.
Nya Mezzo-serien består av åtta tillgängliga modeller i fyra effektstorlekar, var och en erbjuder ett alternativ med "A" (Analog) eller "AD" (analog-digital), varav de sistnämnda adderar Dante/AES67 funktionalitet. De olika effektstorlekarena inkluderar ett mindre alternativ på 320W (4 x 80W eller 2 x 160W varianter) och ett större alternativ på 600W (4 x 150 eller 2 x 300W). Alla de åtta modellerna är nätverksanslutna och har automatisk inställning för ljudparametrar, vilket avsevärt minskar installationstiden avsevärt. Vidare erbjuder alla enheter belastningsövervakning, så att användare kan övervaka systemparametrar som temperatur, strömförbrukning och prestanda. Dessa parametrar kan övervakas och kontrolleras via Powersofts egen mjukvara Armonía, via ett externt styrsystem eller en som en plug-in i en DSP-matrisplattform.

AD modellerna inkluderar Dante och AES67 integration, och är bestyckade med en intern Gigabit Ethernet switch och en andra port, vilket innebär att flera produkter kan dela samma nätverkskabel. 

Kanske mest imponerande är Mezzos övergripande flexibilitet och krafthanteringskapacitet. De mindre 320W modellerna kan leverera 80/160W per kanal till 2, 4, 8 eller 16 ohm samt 100, 70 eller 25V. De större modellerna på 600W kan leverera 4 x 150W eller 2 x 300W, och kan köra två 16 ohm samt 25, 70 eller 100V. Även om detta är imponerande med avseende på flexibilitet, har varje kanal tillräckligt med headroom för att kunna driva zoner av varierande storlek, och designändringar kan göras "on the fly" utan att behöva ändra övrig utrustning. Läs mer hos tillverkaren