Additionally, paste this code immediately after the opening tag: 5. Utleie av utstyr - Benum Sverige
Ved driftsavbrudd vil vi forsøke å hjelpe deg med utstyr i den grad dette er praktisk mulig. For kritiske komponenter innen studio og kringkasting, forsøker vi alltid å avhjelpe ditt problem med reserveutstyr. Normalt betaler du for dette frakt og en forsikring av utstyret, samt 5 % av utstyrets pris pr uke.