3. Betaling og salgspant

3. Betaling og salgspant

Betalingsbetingelser er kontant eller pr. oppkrav, hvis ikke annet er avtalt. Ved søknad om kreditt vil det bli foretatt kredittvurdering. For spesielle varer og prosjekter: 45% ved bestilling, 45% ved levering og 10% ved overtagelse. For øvrige spesielle prosjekter gjelder betalingsbetingelser etter nærmere avtale. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente (morarente) etter forsinkelsesrenteloven. Benum siv. ing. AS forbeholder seg salgspant i medhold av pantelovens paragraf 3-14 i de solgte gjenstander til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.